Mikrozdroje do 10 kW

Výhody pro provozovatele FVE formou Mikrozdroje s instalovaným výkonem do 10 kW:

 • Reálná výkupní cena 700 Kč/MWh bez DPH.
 • Transparentní obchodní podmínky.
 • Celou změnu dodavatele zařídíme za Vás.
 • Více o výhodách a celém procesu změny obchodníka se můžete dočíst v sekci domácnosti.
 • Minimum administrativní zátěže, a to díky uzavření Smlouvy on-line.
 • Bezplatná infolinka ve spojení s komplexním, rychlým a individuálním zákaznickým servisem.
 • Zákaznický portál, umožňující sledovat Vaši hodinovou výrobu i údaje o Vaší Smlouvě on-line.

 
Následné kroky po podpisu Smlouvy:

 • Jste-li startující výrobce, stanete se našimi dodavateli během 7 pracovních dní, dle distribuční oblasti, ve které FVE provozujete
 • Vyrábíte-li již delší dobu, můžete být našimi dodavateli elektřiny do 15 pracovních dní.
 • Máte-li jen jeden, kombinovaný EAN – viz níže – zahájíme výkup i dodávky elektřiny v jeden den, po uplynutí výpovědní lhůty u Vašeho současného dodavatele.
 • Každý rok od nás můžete očekávat návrh cen pro následující kalendářní rok.

S případnými dotazy se můžete obrátit na bezplatnou zákaznickou linku 800 701 713 nebo na telefon 234 701 400. Kontaktovat nás můžete i na adrese vyrobci@ampermarket.cz nebo přes kontaktní formulář.

Pro zahájení spolupráce stačí:

 • Prostudovat si formulář Smlouvy s přílohami, který naleznete na této straně vlevo.
 • Vyplnit všechny údaje požadované ve Smlouvě, Seznamech odběrných míst a v Plné moci, včetně 18-ti místného EAN kódu pro výrobu, který je uveden ve Vaší smlouvě o připojení, uzavřené s provozovatelem distribuční soustavy při zprovoznění Vaší elektrárny. Žijete-li v distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s., disponujete 2-mi EAN kódy, v ostatních částech republiky máte jen jeden, kombinovaný EAN.
 • Ke všem dokumentům přiložíte sken Smlouvy o připojení s distributorem.
 • Zaslat výše uvedené, elektronicky podepsané, dokumenty ve formě skenu na adresu vyrobci@ampermarket.cz nebo poštou do sídla naší společnosti. Veškeré další kroky spojené se změnou obchodníka zařídíme za Vás.
Webová kancelář