O nás

Úspěšná firma

Společnost Amper Market, a.s. dodává svým zákazníkům „energii přímo ze zdroje“, vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovanými výrobci. Stavíme na využívání nejmodernějších technologií, které jsou nejen ekologické, ale i ekonomické. Naše podnikání se snažíme rozvíjet tak, abychom nebyli závislí na dotacích, a snažíme se naopak v energetice otevírat nové trhy. Vždy se přizpůsobujeme potřebám našich zákazníků, ať už jde o prosté dodávky energií nebo budování jejich vlastního energetického hospodářství. Aktuální obrat společnosti Amper Market se pohybuje kolem 2,5 miliardy korun. Zejména díky naší cenové politice příznivé pro zákazníka obsluhujeme na 30 000 odběrných míst především v podnicích a v komunálním sektoru. Cílové skupině - podnikům a municipalitám - nabízíme rovněž dodávky zemního plynu a společně s energetickými službami dalších firem ze skupiny Amper Holding jsme tedy dodavatelem schopným zajistit komplexní dodávky energií a energetické služby.

Nadšený inovátor

I tradiční obor jako energetika zažívá významné změny a modernizaci a my chceme být u toho. Proto usilujeme o to, abychom neztratili kontakt s nejnovějšími trendy nejen v energetice, ale i v IT, komunikačních a energetických technologiích. Jejich intenzivní využívání totiž dává našemu podnikání významnou přidanou hodnotu a náskok před konkurencí. Právě tyto technologie a také vlastnictví a smluvní zajištění zdrojů elektřiny, nám umožňují rozvíjet koncept virtuální elektrárny, který umí pružně reagovat na aktuální situaci v přenosové soustavě a na trzích s energií a vyrovnávat odchylky, vzniklé změnami počasí, výpadky elektráren nebo výkyvy ve spotřebě elektřiny na území ČR.

Etika a zodpovědnost

Jsme součástí skupiny Amper Holding, zaměřené na poskytování komplexních služeb v energetice. Kromě obchodování s elektřinou se zabývá především realizací energeticky úsporných projektů a budováním lokálních distribučních soustav. Ve všech společnostech skupiny Amper Holding klademe mimořádný důraz na etiku podnikání. Dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích Energetického regulačního úřadu je pro nás samozřejmostí, nezbytným minimem a především ne pouze prázdnou deklarací, ať už jde o srozumitelnost obchodních podmínek, naprosté vyloučení podomního prodeje nebo neuplatňování skrytých smluvních sankcí vůči zákazníkům. Horizont podnikání Amper Holding je v řádu desítek let a i proto spolupracujeme s několika vysokými školami, kde se snažíme najít naše budoucí spolupracovníky a naopak přinést do naší práce nové poznatky z vědy a výzkumu.

„Energie přímo ze zdroje“

Firemní slogan společnosti Amper Market „Energie přímo ze zdroje“ vyjadřuje ve zkratce hlavní smysl její obchodní činnosti - uplatnění elektřiny z decentralizovaných, převážně obnovitelných, zdrojů na trhu s elektřinou, kde výsledkem pro koncové zákazníky jsou nízké a udržitelné ceny silové elektřiny, které nejsou výsledkem spekulace na cenový vývoj.
Amper Market jsem se od začátku snažil budovat jako „štiku v rybníce“, která přinese konkurenci do nových oblastí a přinese do energetiky nové obchodní koncepty i technologie. Jsem rád, že se nám to daří a náš projekt komerční virtuální elektrárny se dnes v České republice etabloval jako energetický koncept nejen budoucnosti, ale již i současnosti.
Společenskou odpovědnost nechápeme jako napravování způsobených škod finanční kompenzací. My se naopak snažíme být pro naše okolí přínosem a žádné škody mu nezpůsobovat. S trochou nadsázky bych řekl, že správnému podnikateli jde především o vizi, ne o provizi.
Přeji vám příjemný pobyt na našich webových stránkách, a budu rád, když to bude začátek Vaší spolupráce s Amperem.

Jan Palaščák
Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Amper Market a.s.

 

Vedení společnosti

Ing. Viliam Grácz
Ředitel

Po absolvování obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze působil jako vedoucí oddělení řízení rizik v oblasti mezinárodního obchodu. V dalším období pracoval ve vedoucích pozicích nadnárodních společností v sektoru podnikových služeb (v marketingovém a podnikovém poradenství). Šest let působil jako ředitel agentury DDB Needham Worldwide a sedm let v poradenské divizi společnosti Ernst & Young, kde se stal i jedním z partnerů. V roce 2003 založil společnost Brain Logistics, zaměřenou na poskytování poradenských služeb malým a středním podnikům. Je spoluzakladatelem společnosti Amper Market.

Facebook Zákaznický portál