Podniky

Podnikový sektor je klíčovým cílem strategického zaměření společnosti a odběratelé z podnikového sektoru tvoří 2/3 objemu dodávek, které v roce 2017 dosáhly cca 1,5 TWh silové elektřiny a 200  GWh plynu. Počet odběrných míst dosáhl k 31. prosinci 2017 počtu 37 860. Kromě těchto odběrných míst přebírá společnost Amper Market ještě odpovědnost za odchylku a velkoobchodně dodává elektřinu do odběrných míst u několika menších dodavatelů obsluhujících dalších cca 22 000 odběrných míst. Celková bilance Amper Market tedy zahrnuje téměř 60 000 odběrných míst. V roce 2018 plánuje společnost dodat zákazníkům více než 2 TWh elektřiny a 300 GWh plynu za 4 mld. Kč.

Ať už jde od odběratele ze sítí NN nebo VN, nadnárodní koncerny, přední tuzemské společnosti nebo rodinné firmy, je úsilí společnosti Amper Market plně koncentrováno na naplnění jejich potřeb v oblasti energetiky. Minimalizace nákladů je samozřejmostí, její kreativní naplnění ale přesahuje běžný pojem nízké ceny. Prostřednictvím sesterské společnosti Amper Savings doplňují nabídku energetické služby, zaměřené na úspory energií.

Facebook Zákaznický portál