Podniky

V roce 2017 dodáme našim zákazníkům cca 1,5 TWh elektřiny

Podnikový sektor je klíčovým cílem našeho strategického zaměření a odběratelé z něj tvoří 2/3 našeho objemu dodávek, které v roce 2017 dosáhnou cca 1,5 TWh silové elektřiny. Počet odběrných míst dosáhl k 31. říjnu 2017 počtu 37 420. Kromě těchto odběrných míst přebírá společnost Amper Market ještě odpovědnost za odchylku a velkoobchodně dodává elektřinu do odběrných míst u několika dalších dodavatelů obsluhujících dalších cca 22 000 odběrných míst. Celková bilance Amper Market tedy zahrnuje téměř 60 000 odběrných míst.

Ať už jde od odběratele ze sítí NN nebo VN, nadnárodní koncerny, národní šampiony nebo rodinné firmy, jejich potřeby jsou odlišné od očekávání domácností a naše úsilí je plně koncentrováno na jejich naplnění. Minimalizace nákladů je samozřejmostí, její kreativní naplnění ale přesahuje běžný pojem ,,nízké ceny“ a prostřednictvím sesterské společnosti Amper Savings nabízíme energetické služby zaměřené na úspory energií

Přímá účast na Pražské energetické burze (PXE), aktivní trading, vlastní zdroje elektřiny, výkup elektřiny přímo od dalších výrobců, koncept  virtuální komerční elektrárny, to vše nám umožňuje minimalizovat náklady na silovou elektřinu v individuálním diagramu zákazníka a  nabídnout konečnému zákazníkovi plnou škálu všech produktů, jež jsou na trhu dostupné. Náš zákazník si může vybrat, zda zvolí fixní cenu na úrovni nejnižších tržních nabídek anebo některý z produktů postupného nákupu pro zákazníky se spotřebou elektřiny nad 1 GWh ročně či naší nabídky „trader“ pro největší zákazníky nad 10 GWh. Ve všech případech nabízíme dodávky elektřiny až na 4 roky dopředu.

Více než 85% zákaznické retence v dnešním vysoce konkurenčním prostředí a tempo meziročního růstu objemu našich dodávek (dosahujících přibližně 2% veškeré spotřeby elektrické energie v ČR) naznačují, že minimálně setkání s našim zkušeným obchodním zástupcem či jiným odborníkem může být i pro Vás dobře návratnou investicí Vašeho čím dál vzácnějšího času.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na kontaktní adrese obchod@ampermarket.cz na telefonních číslech 800 701 313 a 234 701 409 ev. následně při osobním jednání s našimi obchodními manažery v kterémkoliv regionu České republiky.
 

Ceníky Amper Market, a.s. pro podniky

Ceníky společnosti Amper Market, a.s. pro podniky jsou k dispozici ke stažení na této stránce.

K cenovému srovnání můžete využít kalkulačku Energetického regulačního úřadu http://kalkulator.eru.cz/VstupniUdaje.aspx, který má k dispozici oficiální ceníky a je nezávislý na výrobcích a dodavatelích elektřiny.

Facebook Zákaznický portál