Novinky z trhu

První vodíková dobíjecí stanice u nás - Do vodíku akumuluje energii vodíková dobíjecí stanice pro elektromobily uvedená do provozu v ÚJV v Řeži u Prahy. Stanice je napojena na lokální distribuční soustavu propojenou s fotovoltaickou elektrárnou. Zařízení zatím pracuje s přibližně třetinou účinností při akumulaci energie do vodíku a zpět. V druhé fázi přibude i zařízení na tankování vodíku.
Větrné parky kolem Britských ostrovů se rozrůstají a lámou rekordy - V letošním roce bylo v moři u Britských ostrovů zprovozněno několik obřích větrných parků a i díky nim mohl být v minulém týdnu dosažen rekordní podíl výroby ve větrných zdrojích - 32,2%. Letos do provozu uvedený větrný park Cumbria s výkonem 659 MW je přitom v současnosti dokonce největším větrným zdrojem na světě. Další letos zprovozněné velké zdroje jsou parky Rampion v Lamanšském průlivu (400 MW), Suffolk (353 MW) a Aberdeen Bay (92 MW).
Emise z energetiky opět rostou - Po pětileté stagnaci a případně i mírném snížení letos podle předpokladu emise CO2 z energetiky ve vyspělých zemích cca o 0,5% vzrostou.  Podle odhadu je tento vzrůst způsoben především vyšší spotřebou ropy a plynu, která nahrazuje uhlí. Současně se zřejmé zvýší i emise z energetiky v rozvojových zemích. Tento trend by měl být varováním pro politiky, jednající nyní na klimatické konferenci v Katowicích neboť je zřejmé, že se zatím nedaří ani emise stabilizovat, natož pak snižovat.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

Na níže uvedených grafech je znázorněn vývoj ceny silové elektřiny za posledních 10 obchodních dnů pro rovnoměrné hodinové dodávky na období následujících 3 let, následujících 3 čtvrtletí a následujících 3 měsíců. Ceny jsou uvedeny v EUR/MWh. Obchodování na PXE probíha v obchodních dnech od 8:00 do 16:30. Po skončení obchodování jsou zveřejňovány výsledky (settlement price) za obchodní den v kurzovním lístku PXE.

PXE CZ BL CAL-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL CAL-20 (EUR/MWh)
PXE CZ BL CAL-21 (EUR/MWh)
PXE CZ BL Q01-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL Q02-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL Q03-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL M01-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL M02-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL M03-19 (EUR/MWh)

PXE CZ BL CAL

CAL-19  54,60 (0,72)

CAL-20  50,54 (0,59)

CAL-21  48,21 (0,60)

PXE CZ BL Q

Q01-19  57,97 (0,65)

Q02-19  50,05 (0,70)

Q03-19  53,42 (0,98)

PXE CZ BL M

M01-19   59,82 (-)

M02-19  61,50 (-)

M03-19   - (-)

Kurzovní lístek ČNB

EUR  25,87 Kč (0,01)

USD  22,64 Kč (-0,10)

GBP  28,66 Kč (-0,36)