Novinky z trhu

Spotřeba energie v EU roste - O 1% vzrostla podle Eurostatu meziročně spotřeba energie v EU, přičemž rostla nepřetržitě již třetím rokem. V dlouhodobém horizontu – ve srovnání s rokem 1990 - celková spotřeba energie v EU nepatrně (o 0,4%) klesla. Vzhledem k tomu, že se do roku 2020 plánovaly úspory 20% podle modelu PRIMES 2007, je velmi pravděpodobné, že tyto úsporné cíle nebudou dosaženy. Přitom z výroby a spotřeby energie pochází cca 80% emisí skleníkových plynů a proto jsou úspory energií jedním z klíčových nástrojů boje proti změnám klimatu.
Obří solární park vznikne bez dotací - Až 164 ha by měl zabírat obří solární park Weesow-Willmersdorf u Berlína projektovaný společností EnBW. Solární park by měl mít instalovaný výkon až 175 MWp. Investiční náklady se odhadují na 120 – 150 milionů EUR. O stavbě, která by se díky dramatickému poklesu nákladů na solární technologie měla obejít bez státní podpory, by mělo být rozhodnuto do konce roku.
Asociace kritizuje návrh novely - Podle Jana Fouska, výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie a baterie, řeší návrh připravované novely energetického zákona problematiku ukládání elektřiny jen nedostatečně. Návrh totiž nemá umožnit samostatné provozování bateriových úložišť jako samostatných licencovaných zařízení s vlastním připojením k soustavě. Zájemci o provozování bateriových úložišť by se do budoucna rádi stali účastníky trhu s podpůrnými službami.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

Na níže uvedených grafech je znázorněn vývoj ceny silové elektřiny za posledních 10 obchodních dnů pro rovnoměrné hodinové dodávky na období následujících 3 let, následujících 3 čtvrtletí a následujících 3 měsíců. Ceny jsou uvedeny v EUR/MWh. Obchodování na PXE probíha v obchodních dnech od 8:00 do 16:30. Po skončení obchodování jsou zveřejňovány výsledky (settlement price) za obchodní den v kurzovním lístku PXE.

PXE CZ BL CAL-20 (EUR/MWh)
PXE CZ BL CAL-21 (EUR/MWh)
PXE CZ BL CAL-22 (EUR/MWh)
PXE CZ BL Q02-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL Q03-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL Q04-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL M03-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL M04-19 (EUR/MWh)
PXE CZ BL M05-19 (EUR/MWh)

PXE CZ BL CAL

CAL-20  47,76 (-0,36)

CAL-21  45,57 (-0,35)

CAL-22  45,31 (-0,46)

PXE CZ BL Q

Q02-19  42,60 (-0,47)

Q03-19  47,63 (-0,31)

Q04-19  52,74 (-0,36)

PXE CZ BL M

M03-19   42,35 (-1,16)

M04-19  41,85 (-0,71)

M05-19   42,08 (-0,43)

Kurzovní lístek ČNB

EUR  25,72 Kč (0,02)

USD  22,70 Kč (-0,12)

GBP  29,35 Kč (0,12)