O společnosti
Amper Market

Kontaktujte nás

Komplexní služby v energetice

Společnost Amper Market dodává svým zákazníkům „energii přímo ze zdroje“, vyrobenou z významné
části nezávislými decentralizovanými výrobci. Stavíme na využívání nejmodernějších technologií, které jsou
nejen ekologické, ale i ekonomické. Naše podnikání se snažíme rozvíjet tak, abychom nebyli závislí na
dotacích, a snažíme se naopak v energetice otevírat nové trhy.

Nadšený inovátor

I tradiční obor jako energetika zažívá významné změny a modernizaci a my chceme být u toho. Proto usilujeme o to,abychom neztratili kontakt s nejnovějšími trendy nejen v energetice, ale i v IT, či komunikaci.

Etika a zodpovědnost

Dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích Energetického regulačního úřadu je pro nás samozřejmostí, nezbytným minimem a především ne pouze prázdnou deklarací.

Energie přímo ze zdroje

Firemní slogan společnosti „Energie přímo ze zdroje“ vyjadřuje ve zkratce hlavní smysl její obchodní činnosti - uplatnění elektřiny z decentralizovaných, převážně obnovitelných, zdrojů na trhu s elektřinou.

Amper Market, a.s. dodává svým zákazníkům „energii přímo ze zdroje“, vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovanými výrobci. Společnost se rovněž zasazuje o kultivaci energetického trhu a je signatářem Deklarace 2.0 na ochranu spotřebitelů.

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky a ostatní dokumenty

Ceníky

Elektřina

2022
2021
2020
2019

Plyn

2022
2021
2020

Ceník poplatků

Nejčastější dotazy spojené s růstem cen energií

Příspěvek a doplatek na bydlení

Jak postupovat při žádosti o finanční pomoc od státu

Pokud se obáváte, že byste se díky rostoucím cenám energií mohli dostat do finanční tísně, doporučujeme Vám si zažádat o různé formy finanční pomoci státu, buď přímo online  na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  anebo osobně na kterémkoli úřadu práce. Jejich seznam naleznete zde.

Aktuálně lze využít tyto dávky:

  • Příspěvek na bydlení  – jedná se o příspěvek rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy na krytí nákladů na bydlení. Lze nárokovat až 3 měsíce zpětně.
  • Doplatek na bydlení  – lze získat, pokud i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemůžete ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu.

Pro vyřízení žádosti o příspěvek či doplatek na bydlení budete potřebovat následující doklady za elektřinu či plyn:

  • doklady o úhradách záloh a vyúčtování (výpis z vašeho bankovního účtu, ústřižek z poštovní poukázky, potvrzení úhrady SIPO apod.),
  • poslední vyúčtování energií včetně aktuálního zálohového plánu.

Odebírejte naše Amper Review

Každý týden nové informace z trhu a aktuální komentáře.

O Amper Marketu
  • Společnost Amper Market, a.s. dodává svým zákazníkům "energii přímo ze zdroje", vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovanými výrobci.
Kontakty
  • Amper Market, a.s.
  • IČ: 24128376
  • Adresa: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

Amper Market © 2021. 

Amper Market © 2019.