Klima mění Česko

Probíhající změna klimatu je zásadním celospolečenským fenoménem 21. století. Je jednou z největších výzev v dějinách lidstva. Jejímu dramatickému nástupu čelí všechny země světa včetně České republiky. Nový cyklus České televize „Klima mění Česko“ se snaží ukázat, že klimatická změna nepředstavuje pouze hrozbu, ale je i velkou příležitostí, jak zlepšit různé oblasti lidského života. Ve druhém dílu tohoto minicyklu se hovoří o nárůstu emisí skleníkových plynů z lidských aktivit jako spouštěči klimatické změny. Jak je na tom Česko se snižováním těchto emisí, zejména emisí oxidu uhličitého? Které sektory jsou nejvíce zodpovědné za vypouštění emisí CO2 do atmosféry? Pomůže transformace energetiky, dopravy a průmyslu? Dokážeme plně využívat obnovitelné zdroje, elektromobilitu a energetické úspory? Mezi příklady patří podniků, kteří již dnes snižují svou vlastní uhlíkovou stopu, patří i společnost Skanska. Ta díky Amper Market využívá energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Celý díl můžete shlédnout na webu České televize.