Bohemia Energy a Amper Holding navazují spolupráci

Mezi skupinami Amper Holding a Bohemia Energy proběhla transakce, která mění pozice na energetickém trhu České republiky. Společnost Amper Market a.s. se po schválení této transakce ÚOHS stane součástí skupiny Bohemia Energy a současně kompetenčním centrem této skupiny pro podnikový a veřejný sektor. Na druhé straně se nabídka služeb dalších společností v rámci a.s. Amper Holding stane dostupnější pro stávající zákazníky firem skupiny Bohemia Energy.

Dovolujeme si upozornit na některé skutečnosti, které byly v rámci této transakce dojednány nebo z ní vyplynou:

  • Značka Amper Market i stávající právní subjekt Amper Market, a.s. (dále také AM) zůstávají zachovány bez časového omezení.
  • Veškeré stávající smlouvy a obchodní podmínky Amper Market, a.s. zůstávají v platnosti. Pro zákazníky z podnikového a komunálního sektoru se nemění kontaktní osoby – obchodní manažeři AM. Pro domácnosti se kontakty také nemění: http://www.ampermarket.cz/kontakty.
  • Transakce je odrazem konsolidace nejen českého, ale i evropského trhu v oblasti obchodování s komoditami (viz např. také spojení E.ON a Innogy) a s ním spojená potřeba větších podnikatelských celků vybavených většími finančními a lidskými zdroji, nutnými nejen pro zabezpečeni stávajících, ale i rozvoj nových služeb v dané oblasti.
  • Toto obchodní spojení bude disponovat klíčovou konkurenční výhodou, která spočívá ve společné vůli, zájmu a chuti českých podniků zdravě soutěžit s polostátními či nadnárodními uskupeními.
  • Amper Market, a.s. se stane součástí skupiny s více než 1 milionem odběrných míst, roční dodávkou téměř 5 TWh a předpokládaným obratem 16 mld. Kč v letošním roce, s výhledem na další významný růst v roce 2019. Toto postavení bude skupině garantovat významnou pozici na trhu s výrazným odstupem před dalšími soutěžiteli a s velmi těsným rozdílem za vedoucí trojicí dodavatelů – distributorů, přičemž aspirace na místo č. 3 v roce 2019 nabývá čím dál reálnějších obrysů.
  • Po předpokládané analýze možných synergií obou skupin, jejich společností a zákaznických potřeb segmentu B2B a B2G, lze v příštím roce očekávat zlepšení stávajících a zavedení nových služeb, o kterých Vás budou včas informovat Vaši obchodní manažeři a/nebo naše oddělení marketingu.
  • V případě dotazů kontaktujte, prosím, své obvyklé partnery na naší straně.