Další služby

Výkup elektřiny, energetický audit,
poradenství, optimalizace odběru,
energií, analýzy a další

Komplexní služby v energetice

Cílem společnosti Amper Market je nabídnout zákazníkům v podnikovém a veřejném sektoru komplexní služby
v energetice a to zejména:

fve_elektrarny
Střešní fotovoltaické elektrárny

Chcete-li pokrýt část spotřeby elektřiny z vlastních zdrojů
a přispět tak ke snížení zátěže životního prostředí.

projekty_energetickych_uspor
Projekty energetických úspor

Dokážeme pomoci s projekty na úsporu energií. Využívají
se nejmodernější technologie, které úspory umožní.

meteorologie
Kompletní meteorologické služby

Vysoce kvalitní předpovědi počasí a z nich odvozené specializované produkty pro energetiku a zemědělství.

Další služby

 • Zajištění dodávek elektrické energie a plynu pro všechny skupiny B2B odběratelů
 • Výkup elektřiny od všech výrobců elektřiny (zemní plyn, teplárny, bioplyn, vítr, voda, sluneční záření aj.)
 • Energetický audit, poradenství, optimalizace odběru energií, analýzy
 • Informační systémy pro provoz výroben elektřiny,
  LDS, EPC projektů
 • Projektování a výstavbu lokálních
  distribučních sítí
 • Energetické úspory – Energy Performance
  Contracting