Virtuální elektrárna
Amper Market

Mám zájem

Minimalizujeme náklady na flexibilitu dodávky

Díky centralizovanému systému monitorování a řízení dodávek energie – virtuální elektrárně – Amper Market
minimalizuje náklady na odchylku a tím i náklady v celém systému dodávky. U predikce objemu dodávky ze
zdrojů s nerovnoměrnou výrobou přitom s úspěchem využívá pokročilé modelování vlivu počasí na objem
plánovaných dodávek a případné výpadky či nesoulad výroby a spotřeby reguluje obchodováním na denním
a intradenním trhu a regulací s využitím kogeneračních jednotek. Tento systém je obzvláště efektivní u odběratelů
s průběžným hodinovým měřením odběru.

Obchodní virtuální elektrárna

Úspěšné obchodování s elektřinou z obnovitelných zdrojů závisí do značné míry na schopnosti řídit a v případě potřeby doplňovat kolísající výkon OZE nákupy jak v denním, tak i v dlouhodobém horizontu. Nástrojem k řízení takového portfolia na straně nákupu elektřiny je vlastní soubor řídících komponent a softwaru – obchodní virtuální elektrárna. Základní funkce obchodní virtuální elektrárny jsou především

  • sběr dat o provozu vlastních a smluvních zdrojů a jejich evidence v centrálním datovém skladu,
  • predikce vlivu počasí a dalších faktorů na provoz zdrojů a dostupnost elektřiny z OTE,
  • řízení těchto zdrojů,
  • optimalizace nabídky regulací výkonu zdrojů a jejich kombinací s efektivním nákupem s cílem dosáhnout nejnižší ceny silové elektřiny pro zákazníky AM,
  • řízení odchylky v portfoliu (subjektu zúčtování u Operátora trhu),
  • poskytování technologických dat smluvním výrobcům.

V jaké fázi je náš projekt?

Společnost Amper Market v prvních dvou letech své existence položila základy pro tento projekt tím, že na straně jedné vybudovala portfolio koncových zákazníků, převážně velkoodběratelů, v objemu cca 3 mld. Kč ročních tržeb za sdružené dodávky elektřiny, zatímco na straně druhé je portfolio výrobců (kogenerační jednotky, bioplynové stanice, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny) generující více než 50% silové elektřiny pro koncové zákazníky Amper Market. V současnosti je náš projekt virtuální elektrárny ve fázi, kdy byl dokončen vývoj vlastního systému pro on-line monitoring zdrojů a úspěšně proběhl pilotní projekt regulace výrobny elektřiny. Dalším krokem je především zvyšování počtu obchodních případů, ve kterých se provozovateli výrobny stejně jako provozovateli virtuální elektrárny čistě na základě tržních impulsů ekonomicky vyplatí výrobní zdroj zapojit do virtuální elektrárny a podřídit jej centrální optimalizaci a regulaci.

Virtuální elektrárna je motivována naším úsilím o skromný, ale realistický a postupný příspěvek k integraci obnovitelných zdrojů do české energetiky a právě obchod s elektřinou považujeme za nejvhodnější platformu jak nejprve nalézt skutečnou tržní cenu silové elektřiny z jednotlivých zdrojů a poté jejich nejekonomičtější uplatnění v české elektrizační soustavě. Decentralizovaná energetika, optimalizace a regulace výroby i spotřeby elektřiny až na úrovni nejmenších výrobců a spotřebitelů, to je energetika budoucnosti, tak jak ji vidíme v Amper Marketu.

Máte zájem o naše služby?

Zanechte nám kontakt, rádi Vám připravíme individuální nabídku