O společnosti
Amper Market

Kontaktujte nás

Komplexní služby v energetice

Společnost Amper Market dodává svým zákazníkům „energii přímo ze zdroje“, vyrobenou z významné
části nezávislými decentralizovanými výrobci. Stavíme na využívání nejmodernějších technologií, které jsou
nejen ekologické, ale i ekonomické. Naše podnikání se snažíme rozvíjet tak, abychom nebyli závislí na
dotacích, a snažíme se naopak v energetice otevírat nové trhy.

Nadšený inovátor

I tradiční obor jako energetika zažívá významné změny a modernizaci a my chceme být u toho. Proto usilujeme o to,abychom neztratili kontakt s nejnovějšími trendy nejen v energetice, ale i v IT, či komunikaci.

Etika a zodpovědnost

Dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích Energetického regulačního úřadu je pro nás samozřejmostí, nezbytným minimem a především ne pouze prázdnou deklarací.

Energie přímo ze zdroje

Firemní slogan společnosti „Energie přímo ze zdroje“ vyjadřuje ve zkratce hlavní smysl její obchodní činnosti - uplatnění elektřiny z decentralizovaných, převážně obnovitelných, zdrojů na trhu s elektřinou.

Vedení společnosti

Zajímá Vás, kdo stojí v čele společnosti Amper Market?

Ing. Viliam Gráczředitel

Po absolvování obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze působil jako vedoucí oddělení řízení rizik v oblasti mezinárodního obchodu. V dalším období pracoval ve vedoucích pozicích nadnárodních společností v sektoru podnikových služeb (v marketingovém a podnikovém poradenství). Šest let působil jako ředitel agentury DDB Needham Worldwide a sedm let v poradenské divizi společnosti Ernst & Young, kde se stal i jedním z partnerů. V roce 2003 založil společnost Brain Logistics, zaměřenou na poskytování poradenských služeb malým a středním podnikům. Je spoluzakladatelem společnosti Amper Market.

Jaroslav Codl
Vedoucí obchodního týmu

Ing. Karel Plzák, MBA
Veřejné zakázky a klíčový zákazníci

Hana Novotná
PR manažerka Amper Market

Amper Market, a.s. dodává svým zákazníkům „energii přímo ze zdroje“, vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovanými výrobci. Společnost se rovněž zasazuje o kultivaci energetického trhu a je signatářem Deklarace 2.0 na ochranu spotřebitelů.