O společnosti
Amper Market

Kontaktujte nás

Komplexní služby v energetice

Společnost Amper Market dodává svým zákazníkům „energii přímo ze zdroje“, vyrobenou z významné
části nezávislými decentralizovanými výrobci. Stavíme na využívání nejmodernějších technologií, které jsou
nejen ekologické, ale i ekonomické. Naše podnikání se snažíme rozvíjet tak, abychom nebyli závislí na
dotacích, a snažíme se naopak v energetice otevírat nové trhy.

Nadšený inovátor

I tradiční obor jako energetika zažívá významné změny a modernizaci a my chceme být u toho. Proto usilujeme o to,abychom neztratili kontakt s nejnovějšími trendy nejen v energetice, ale i v IT, či komunikaci.

Etika a zodpovědnost

Dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích Energetického regulačního úřadu je pro nás samozřejmostí, nezbytným minimem a především ne pouze prázdnou deklarací.

Energie přímo ze zdroje

Firemní slogan společnosti „Energie přímo ze zdroje“ vyjadřuje ve zkratce hlavní smysl její obchodní činnosti - uplatnění elektřiny z decentralizovaných, převážně obnovitelných, zdrojů na trhu s elektřinou.

Vedení společnosti

Zajímá Vás, kdo stojí v čele společnosti Amper Market?

Ing. Viliam Gráczředitel

Po absolvování obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze působil jako vedoucí oddělení řízení rizik v oblasti mezinárodního obchodu. V dalším období pracoval ve vedoucích pozicích nadnárodních společností v sektoru podnikových služeb (v marketingovém a podnikovém poradenství). Šest let působil jako ředitel agentury DDB Needham Worldwide a sedm let v poradenské divizi společnosti Ernst & Young, kde se stal i jedním z partnerů. V roce 2003 založil společnost Brain Logistics, zaměřenou na poskytování poradenských služeb malým a středním podnikům. Je spoluzakladatelem společnosti Amper Market.

Jan Ficenec
Vedoucí zákaznické péče

Hana Novotná
PR manažerka Amper Market

Vít Svoboda
Marketingový manažer B2B

Amper Market, a.s. dodává svým zákazníkům „energii přímo ze zdroje“, vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovanými výrobci. Společnost se rovněž zasazuje o kultivaci energetického trhu a je signatářem Deklarace 2.0 na ochranu spotřebitelů.