Výkup elektřiny

Amper Market se zabývá výkupem
elektrické energie z decentralizovaných
obnovitelných i neobnovitelných zdrojů

Dlouhodobé partnerství s námi se vyplatí

Společnost Amper Market se zabývá především transparentním obchodem s elektrickou energií z decentralizovaných obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Elektřina pocházející od výrobců je doplňována nákupy na burze (PXE) a denním trhu (OTE). Amper Market využívá znalost problematiky obnovitelných zdrojů elektrické energie (bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky, malé vodní elektrárny a větrné elektrárny) prostřednictvím originálního obchodního modelu, díky kterému může zákazníkům nabídnout stabilní ceny. Výrobcům nabízí seriózní partnerství, které zahrnuje dlouhodobé smlouvy a poradenské služby založené na znalosti legislativy.

fve_elektrarny
Výrobci do 30 kW

Minimum administrativní zátěže, a to díky uzavření
smlouvy on-line či zasílání faktur v elektronické podobě

do30kw
Výrobci od 30 do 100 kW

Zajímavé výkupní ceny elektřiny, seriózní
a dlouhodobé partnerství, roční nebo víceleté smlouvy

Ikonky-69
Výrobci nad 100 kW

Roční nebo víceleté smlouvy o výkupu za transparentních podmínek a seriózní dlouhodobé partnerství

Proč s námi spolupracovat?

  • Jsme přední partner výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů (větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, bioplynové stanice).
  • Aktivně podporujeme rozvoj nezávislé energetiky
    a usilujeme o její pozitivnější vnímání veřejností.
  • Vaši energii prodáme bez dalších prostředníků
    přímo spotřebiteli.
  • Jsme nezávislí na velkých energetických
    skupinách a flexibilní v rozhodování.